Devletten 30 Bin TL Hibe Desteği!


Resmi Gazete' de yayımlanan Tebliğde, Genç Çiftçi Projesine yeniden başvuruların alınacağı ve başvuruda bulunan genç çiftçilere 30 bin TL hibe desteği sağlanacağı aktarıldı. Başvurular 07 Mayıs 2017 tarihine kadar Gıda Tarım ve Hayvancılık İl, İlçe Müdürlüklerine yapılacaktır.

 

 

Genç Çiftçi Projesi nedir?

Proje, kırsal alanlarda yaşayan ve bölgesinde ekonomik kalkınmaya yardım etmek isteyen, çiftçilikle uğraşmak isteyen gençlere sağlanan hibe desteğidir. Bu destek 30 bin TL olarak genç çiftçilere sağlanıyor ve bazı ek imkanlar da sunuluyor. Projeye başvurmak için gerekli şartlara göz atacak olursak:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,

c) Okur-yazar olmak, ç) Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak,

d) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,

e) Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak,

f) Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,

g) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,

ğ) 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak,

h) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak, ı) Bu maddenin (ç), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak


Önceki Haber 
Sonraki Haber

Yorum Yapın

Yorumlar