BAKIRCI’DAN BİR MÜJDE BİRDE UYARI


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Rize İl Müdürü Mustafa Bakırcı, BAĞ-KUR kapsamında emekliliğe hak kazanmış ancak prim borcundan dolayı emekli olamayanlar ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) hakkında açıklamalarda bulundu.

BAKIRCI’DAN BİR MÜJDE BİRDE UYARI

SGK Rize İl Müdürü Mustafa Bakırcı, yaptığı yazılı açıklamada, “Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası arasında yapılan işbirliği protokolünün ana hatları; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendi (Bağkur ) kapsamında yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalıların birikmiş sigorta prim borçlarının tasfiyesine yönelik sigorta prim borcu kredisi kullandırılacaktır. Sigorta primi, genel sağlık sigortası, durdurulan sürelerin ihyası, doğum ve askerlik kapsamındaki hizmet borçlanmalarını kapsayacaktır. 01/03/2018 - 31/05/2018 tarihleri arasında 3 ay süreyle uygulanacaktır. Masrafsız 1,28 faiz oranı ile 48 aya kadar kredi verilecektir. Sadece 4 b kapsamında yaşlılık aylığı alanları kapsayacak, 4 a sigortalıları ile yurtdışı borçlanmaları ölüm ve malullük aylıkları protokol kapsamında bulunmamaktadır. Protokol gereği ilk ödenen aylıklar Ziraat Bankasının ilgili şubesine gönderilecek, kredi tamamen ödenmeden başka şubeye veya bankaya aylık aktarma yapılmayacaktır” dedi.

Ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir kapsamda sağlık güvencesi bulunmayan vatandaşlarımız hakkında uygulanan Genel Sağlık Sigortasının 01.01.2012 tarihinden itibaren zorunlu hale getirildiği hatırlatmasında bulunan Bakırcı, “Bu kapsamda olan vatandaşlarımızın 01.04.2017 tarihi öncesi ödenmemiş genel sağlık sigortası prim borçları 6824 sayılı Kanun ile başvuru şartı aranmaksızın yapılandırılmıştır. Kendilerine gelir testi başvurusu tebliğ edildiği halde gelir testine hiç başvurmamış genel sağlık sigortalılarımızın 02.04.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) gelir testine müracaat etmeleri ve gelir testi sonucu gelirlerinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edilmesi durumunda genel sağlık sigortası prim borçları silinecektir. Yapılan gelir testi sonucunda aile içi kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olan Genel Sağlık Sigortalılarımızın 01.04.2017 tarihi öncesine ait gecikme zammı ve gecikme cezası borçları silinmiştir. Silinen bu borçlar, aylık sadece 53,33 TL üzerinden yeniden hesaplanmış ve son ödeme tarihi ise 30.04.2018 olarak belirlenmiştir. 01.04.2017 tarihi öncesine ait prim borçları e-devlet üzerinden veya Kurumumuza müracaat edilerek öğrenilebilmekte, Kurumumuzla anlaşmalı bankalar aracılığıyla ya da internet üzerinden internet bankacılığı veya kredi kartı ile “GSS 6824 Prim Tahsilatı” menüsünden ödenebilmektedir. Söz konusu borçların 30.04.2018 tarihine kadar ödenmemesi halinde, 01.04.2017 tarihinden itibaren gecikme cezası ve gecikme zammı tahakkuk edecektir. Genel Sağlık Sigortalılarımızın sağlık yönünden mağduriyet yaşamamaları açısından yukarıda belirtilen konularda gerekli tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir.” Diye konuştu.

Bakırcı, vatandaşlarımızın, Genel Sağlık Sigortası tescil kaydının olup olmadığını, prim borcunu sorgulamak, görmek ve online ödeme yapmak için e-devlet kapısını kullanabilecekleri gibi en yakın Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerinden bilgi alabileceklerini ifade etti.
Önceki Haber 
Sonraki Haber

Yorumlar

Yorum Yapın