ÇAYKUR KURA ÇEKİMİNDE ASLINDA NE OLMUŞTU?..


İKİ NUMARA AYNI ANDA GELMİŞTİ!..
ÖNCEKİ GÜN YAPILAN ÇAYKUR KURA ÇEKİMİNDEN YENİ GÖRÜNTÜLERDE NUMARALARIN YER ALDIĞI TAŞI ÇEKEN NOTER KATİBİ BİR  DİĞER TAŞ GÖMLEĞİ İLE KOLU ARASINDA TAKILDIĞI GÖRÜNÜYOR.
İKİNCİ TAŞIN KOLUNA TAKILDIĞI FARK EDEN KATİP, İKİNCİ TAŞI VE DİĞERİNİ AYNI ANDA KUTUYA ATIYOR VE BU DURUM KURALLAR GEREĞİ TUTANAK ALTINA ALINIYOR..

Noter Melahat İbrişim tarafından da tutanaklara geçilirken kuranın usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirildiği kaydedildi.

 

Tutanakta şu ifadelere yer verildi: “Kırkdördüncü sıradaki Gündoğdu Çay Fabrikasının dokuzuncu sırasındaki asıl işçi sıra numarasının belirlenmesi esnasında kutudan birbirine yapışmış halde ve üzerindeki numaralar görünmeyecek vaziyette olan iki adet taş çıkması üzerine bu taşlar tekrar kutuya atılarak kutu içerisinde bulunan tüm taşlar tekrar karıştırılmak suretiyle çekilişe devam edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Hatinoğlu konuyla ilgili Odatv’ye yaptığı açıklamada, “Bu kura ile işe alım işleminin ÇAYKUR ile bir alakası yoktur. Biz bu alımları İŞKUR aracılığıyla yapıyoruz. Çekilişleri de onlar organize ediyor. Konunun muhatabı biz değiliz. İŞKUR bu çekiliş yöntemini noter aracılığıyla yaptığını belirtti. İŞKUR’un yaptığı bu işe alım organizasyonu canlı da yayınlıyoruz. Biz de konuyu İŞKUR’un görevlendirdiği notere sorduk. Bize “Birbirine yapışık iki numara geldiği için birbirinden ayırıp yeniden çektiğini” söyledi


Çaykur Kura Çekilişi ile ilgili Türkiye Noterler Birliğinin Açıklaması

14 Nisan 2021 tarihinde  sosyal medya ve çeşitli basın yayın organlarında, “Çaykur kur'a çekiminde hile iddiası" başlığıyla yayınlanan haberler ile kamuoyunda yanlış anlamaya sebep olacak nitelikteki yorumlara istinaden Türkiye Noterler Birliği adına açıklama yapma gereği doğmuş bulunmaktadır.

Öncelikle söz konusu haber ve sosyal medyada yayınlanan kur'a çekimine ilişkin görüntülerde, iddialara konu işlemle ilgili eksik ve yanıltıcı bilgilerin yer aldığı tespit edilmiştir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerine bağlı fabrikalarında çalışacak 300 asıl ve 300 yedek olmak üzere toplam 600 geçici beden işçisinin isimlerinin belirlenmesine yönelik 12 Nisan 2021 tarihinde noter huzurunda kur'a çekim işlemi gerçekleştirilmiştir.

Noterler, Noterlik Kanunun 61. maddesi uyarınca davet edildiklerinde piyango ve özel kuruluşların kur'a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak durumu belgelendirirler;  aynı Yasanın 102. maddesi uyarınca da, Yasanın 101. maddesinde belirtilen hususları ihtiva edecek şekilde bir tutanakla durumu tevsik ederler.

Bahsedilen hükümler dışında bir hak, hizmet veya imkândan yararlanacak olanların seçimi, öncelik sıralarının belirlenmesi için yapılan ve ikramiye taahhüdü içermeyen, bu nitelikteki kur'a çekilişlerinin tespiti ile ilgili işlemlerin hangi usul ve esaslara göre yapılacağı ayrıca belirlenmemiştir.

İşlemi yapan noter tarafından, iş sahibinin talebiyle birlikte, işin mahiyeti ve kapsamı dikkate alınarak çekiliş yöntemi saptanmaktadır. Bu bağlamda ilgilinin talebi üzerine her çekiliş öncesi karıştırılmak ve çekiliş anında numaraların görünmemesi için tedbir amacıyla sandık üzerine bez örtülmek suretiyle talihli kişiler tek tek listedeki başvuru sıra numaralarına göre belirlenip isim listesinde işaretlenmiş ve kazananların listesi, çekiliş sırasına göre tanzim edilmiştir.

Bilindiği üzere, Noterlik, hukuki güvenliği sağlamak ve hukuki anlaşmazlıkları önlemek amacıyla belgelere resmiyet veren ve kanunla verilmiş diğer görevleri yerine getirmek amacıyla kurulmuş en önemli hukuki güvenlik kurumlarından biridir.

Noterler, hukuk sisteminin ayrılmaz parçası, “önleyici hukukçu" kimliğiyle güvenin sembolüdürler. Başta ticari hayat olmak üzere günlük yaşamdaki tüm hukuki konularda sigorta görevi gören noterliğin, ilgili haberlerde yer alan ifadelerle konu edilmesi kamuoyu önünde meslek itibarını zedeleyici niteliktedir.

Türkiye Noterler Birliği olarak ilgili haberde bahsedildiği üzere yapılan işlemde bir ihmal bulunup bulunmadığını titizlikle takip ettiğimizi, konuya ilişkin TNB Yönetim Kurulu tarafından gerekli araştırma ve inceleme yapılması için Denetleme Kurulumuza görev verildiği hususunu  kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Türkiye Noterler Birliği​


Önceki Haber 

Yorumlar

Yorum Yapın