Rizeli İş İnsanı Yasin Kalafatoğlu TDMMB Yönetimine Atandı

Rizeli İş İnsanı Yasin Kalafatoğlu TDMMB Yönetimine Atandı  

Yasin Kalafatoğlu’na önemli görev...

  

Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği’ne (TDMMB) iş adamı Rize, Güneysulu Yasin Kalafatoğlu yönetim kurulu üyesi olarak atandı  

  

Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği Yönetim Kurulu’nun Onursal Başkanı olarak Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım görülüyor. Birliğin Genel başkanı Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Başkan Vekili Kültür ve Turizm Bakanı Ahmet Misbah Demircan ve Genel Başkan Yardımcıları da Nihat Özdemir ve Abdullah Eren’den oluşuyor. Birliğin yönetimindeki diğer isimler de şöyle: Genel Sekreter İlyas Demirci, Muhasip Üye Özgür Ulupınar, Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Çelik ve Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Kalafatoğlu 

 

Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği Yönetim Kurulu; önce 10 Mart 2021 tarihinde birliğin kuruluşunun 20. yılına tekabül eden XIV. Genel Kurulun Genel Merkez adresinde toplanmasına; genel kurul için aranan tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde toplantının çoğunluk aranmaksızın 26 Mayıs 2021 tarihinde Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi’nde yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi. Yapılan kongre sonucunda Yeni Yönetim Kurulu oluşturuldu ve Yasin Kalafatoğlu’nun yönetime girmesine de yine oy çokluğu ile karar verildi. İşadamı Yasin Kalafatoğlu yönetim kuruluna aday gösterilmesi ile ilgili olarak şunları söyledi: “Yönetim Kuruluna aday gösterilmeme sebep olan değerli büyüklerim, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Genel Başkanım Mücahit Demirtaş beyefendiye, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı Beyefendiye ve Sayın Genel Sekreterim İlyas Demirtaş Beyefendiye tevazuları dolayısı ile teşekkür eder, şükranlarımı sunarım”. 

 

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin temel icra organı olan çalışma komisyonlarında, Türk dünyası mefkûresine gönül vermiş ve mesleğinde temayüz etmiş kişiler görev alıyor. Bu çerçevede işadamı Yasin Kalafatoğlu da bilgi ve birikimlerini, “Denizcilik ve Ticaret Komisyonu Başkanı” olarak birliğe aktaracak. Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği kamuya bağlı bir birlik olup, 2000 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kuruldu. Kurulduğu sene Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği olarak anılan kurumun isminin başına, 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk Dünyası eklendi. 

TÜRK DÜNYASI MİMARLAR VE MÜHENDİSLER BİRLİĞİ’NDE KURULTAY ÇALIŞMALARI 

Türk dünyasında dilde, fikirde, işte birlik paydasını mühendislik mimarlık ve şehircilik alanında da hayata geçirilmesi için planlanan kurultayın öncelikli hedefleri arasında; mesleki eğitimlerin, mesleki gelişmelerin ve alan uygulamalarının müşterekliğinin sağlanmasının yanında çeşitli sebeplerle tahrip olan, kaybolmaya yüz tutan ve bulunduğu coğrafya dışında bilinmeyen mimari eserlerin durum tespitlerini yaparak, yok olmalarının önüne geçmek ve bilinmelerini sağlamak sayılabilir. 

Kurultayın uzun vadedeki hedeflerinden biri de, “Türk Dünyası” ve uluslararası camianın harekete geçirilerek, bu eserlerin onarımlarına kaynak sağlamaktır. Diğer bir deyişle kurultay, Türk dünyasının ortak değerleri olan üç boyutlu eserleri yaşatmaya çalışmaktadır. Kurultayın ideolojik ve siyasi hiçbir yönü bulunmamaktadır. Konulara salt bilimsel açıdan yaklaşılmakta ve bu konuya özellikle dikkat edilmektedir. 

Geçmişte ve günümüzde Türk devleti ve toplulukları olarak coğrafi kuşatıcılığı sağlamak üzere; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan Tacikistan, Moğolistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran, Irak, Afganistan, Suriye, Lübnan, Mısır, Kuzey Afrika, Gürcistan, Batı Trakya, Kosova, Romanya, Makedonya, Bulgaristan ve Arnavutluk temsilcileri ve Almanya, Fransa, Amerika, Avustralya, Belçika ve İsviçre’de yaşayan dünya kamuoyundaki Türk dünyası olarak adlandırılan ülke ve topluluklardaki Türk ortak kültürüne ait mimari ve şehircilik konularını müzakere etmek, Türk dünyasında “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” anlayışını hâkim kılmak birliğin ve kurultayın en önemli öncelikleridir. 

TDMMB, mühendislik ve mimarlık camiası ile birlikte “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” felsefesiyle Türk İslam coğrafyasında; köklü geçmişinden aldığı yüksek değerlerle geleceği muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak hizmetleri kendisine şiar edinmiş bir kurumdur. 36 ülkede temsilcilikleri bulunan birlik; Türk Dünyası Mühendislik Mimarlık ve Şehircilik Kurultaylarını, Kaşgar’dan Endülüs’e Türk İslam Şehirleri Şehrengiz Toplantılarını ve Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatlarının organizasyonunu yürüten bir Sivil Toplum Kuruluşudur. 

BİRLİĞİN ÇALIŞMA ALANLARI 

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği; milli bir cemiyet ve sorumlu bir sivil toplum kuruluşu olarak gece ve gündüz demeden hükümet, kamu ve özel kuruluşlarla, kardeş sivil toplum örgütleri ile beraber yakın bilgi görüş alışverişinde bulunarak kayda değer birçok sempozyum, konferans, forum ve Türk Dünyası Sathında kurultay çalışmaları yaptı. Bu faaliyetlerden elde edilen sonuçlar, istifade edilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla da paylaşıldı. Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarındaki; mühendislik mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak için yola çıkan birlik yönetimi bunun için özenle çalışmalar yürütmektedir. 

Birliğin amaçları hakkında bilgi veren İşadamı ve Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Kalafatoğlu; “Meslek ve ülke menfaatleriyle ilgili işlerde kamu ve diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı, standartları, teknik şartnameleri incelemek ve bunlar hakkındaki görüş ve düşünceleri ilgililere bildirmek, 

mühendislik mesleğinin ilerlemesine ve bu meslekle ilgili bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek elde edilen teknolojik yenilikleri meslektaşlarımıza kazandırmak, iyi yönetimin geliştirilmesi amacıyla yöneticiler yetiştirilerek ülkemizin kalkınmasına ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasını sağlamak da öncelikli amaçlarımız arasındadır” dedi. 

 

  


Önceki Haber 

Yorumlar

Yorum Yapın