“ANLAYANLARLA ANLAMAYANLAR BİR OLMAZ”


Hançeroğlu'ndan Gıda-İş Başkanına Yanıt

“ANLAYANLARLA ANLAMAYANLAR BİR OLMAZ”

 

“ANLAYANLARLA ANLAMAYANLAR BİR OLMAZ”

 

Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Ali Hançeroğlu, “DİSK/Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan boş konuşuyor” dedi.

Ankara’dan yazılı açıklama yapan Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Ali Hançeroğlu, DİSK/Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan’a cevap verdi. Hançeroğlu, “Bir toplantı yapılmış, bu toplantıda sivil toplum kuruluşu olarak ve özellikle de çalışma hayatı ile ilgili açıklamalar yapılmış. Konu basına da aksetmiş. Ne kadar bilirsen bil ve anlat, en nihayetinde karşındakinin anlama kabiliyeti ile sınırlısın. Pek çok kişi doğru anlamış da bazıları ya anlamamış ya da lafları farklı bir yerinden anlamış.Ne yapılmış bir daha anlatalım. Özel istihdam büroları ile ilgili bir açıklama yapılıyor. Açıklama baştan sona İRONİ içeriyor. Pardon, şimdi bu anlama özürlüye ironi ne demek onu da anlatmak gerek. “İroni (eski yunanca eironeía), söylenenin tam tersinin kastedildiği ifadedir. Söylenen ya da yapılan eylem, ciddi görüntüsü altında, karşıt söylenceyi ya da eylemi, çelişki noktasına çekmeyi hedefler. Mizahtan farkı olarak, ironi daha eleştirel yaklaşır.”Belki lüzumsuz bir çaba, ancak anlatmaya çalışmak bizden, anlamaya çalışmak bu özürlüden, ne yapalım.” dedi.

“BİRAZ YAT UYU KENDNE GEL”

Aç tavuğun kendini buğday ambarında görmesi benzetmesini yapan Hançeroğlu, “TİS imzalama yetkisini ifade eden Türkiye çapında % 1 barajın olmayacak, son 40 yıl içinde bir tek sözleşme akdetmişliğin olmayacak, esip gürleyeceksin. Hadi oradan. Kasaba siyasetçisi gibi bozkıra deniz getirme vaadinde bulunacaksın. Önce dinlemeyi ve okumayı öğren. Dinlediğini okuduğunu anlamayı öğren. Belki bu şekilde bilgisizliğinin ve çapsızlığının farkına varırsın. Devam edelim. Bu kişi bir şeyler daha söylemiş. Diyesiymiş ki;  “ Eğer mevsimlik işçilerin kadroya alınmasını istiyorlarsa yapacakları iş, yeni dönem toplu iş sözleşmesinde mevsimlik işçiye kadro sorununu çözecek maddelerin konmasıdır. “Toplu İş Sözleşmesi nedir ne için yapılır bilir misin“ dense anında profesör kesileceğine eminiz. Kadro işlemlerinin kanun ile ve en son da 2007 yılında 5620 Sayılı Kanun ile düzenlendiğini, bunun yetkili merciinin de Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu, toplu iş sözleşmeleri ile kadro konusunun düzenlenemeyeceğini, bunun yasaya aykırı olduğunu, bu kişi gibi sivri zekâlıların bir şekliyle yazsa bile kanun gereği yok hükmünde olacağını şimdi bu anlama özürlüye kim anlatacak? Anlatsak da anlayabilecek mi? Zor soru.Senelerdir bir koltuğu işgal edeceksin Toplu İş Sözleşmesi nedir, kanun nedir, kadro nedir, ironi nedir, bilmeyeceksin, anlama gayretin de olmayacak sonra da büyük büyük laflar ettiğini sanıp çıkıp konuşacak ve gülünç durumlara düşeceksin. Yapma yazıktır. Git köye tarımla, hayvanlarla filan uğraş etrafına da zarar verme. Biraz da yat uyu kendine gel.”


Önceki Haber 
Sonraki Haber

Yorum Yapın

Yorumlar