RİZE EĞİTİM BİR SEN’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA


Görülen Lüzum üzerine

 

 

 

EĞİTİM ÇALIŞANLARINDAN KIRMIZI KART YİYEN TES VE AKARSU’YA BİR KIRMIZI KART DA RİZE EĞİTİM BİR SEN’DEN

             Değerli Eğitim Çalışanlarımızın ve Rize Kamuoyunun bilgisine;

           Bu açıklama Rize Merkez Okulları maaş promosyon anlaşması ile ilgili olarak kamuoyundaki bilgi kirliliğini ve bazı kafalardaki fikir kirliliğini gidermek amacıyla yapılmıştır.

           Sayın AKARSU’YA soruyoruz;

1-2006 yılında Türk Eğitim Sen yetkili sendika iken promosyon olarak Milli Eğitim Müdüründen bir ayakkabı parası veya 50 Tl istediğinde Eğitim Bir Sen sayesinde 541 Tl Çalışanlara dağıtılmadı mı?

2-2009 yılında Eğitim Bir Sen alınan promosyonun tamamını ( %100) almaya çalışırken %90’a razı olun onu da kaybedeceksiniz diye haber yollamadınız mı?

3- Yıllardır Milli Eğitimden ücretsiz izne ayrılarak profesyonel sendikacılık yapan Türk Eğitim Sen Rize Şube başkanı Celal AKARSU maaş promosyonu almaması gerekirken yıllardır almaya devam ettiği söyleniyor? Hak arama mücadelesi yaptığını savunun bu kişi yoksa çalışanların hakkını mı yiyor?

4-İki yıl önce promosyon anlaşması yaptığımızda neden peşin değil de üç takside imza attınız diyerek bizi eleştiriyordunuz. Sendikacının anlaşmadan sonra ilimize atanan eğitim çalışanlarının hakkını koruma gibi bir görevi yok mudur? Zira o gün mevcut personele peşin verilseydi üç yıl zarfında ilimize atanan çalışanlar promosyon alabilecek miydi?

           PROMOSYON İHALE SÜRECİ NASIL İŞLEDİ ?

           İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı, merkezde bulunan tüm ilkokul ve ortaokullar ile 10 ayrı lise’den oluşan toplamda 1486 kişiyi kapsayan maaş promosyonu anlaşması yasal sınırlar çerçevesinde bir Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, üç okul müdürü ve yetkili sendika olarak Eğitim Bir Sen Başkanından oluşturulan komisyon tarafından yürütülüp 2012 yılı sonunda sonuca bağlanmıştır.

Promosyon ihalesine, yaygın ağı bulunan tüm bankalar davet edilmiş, davet edilen bankalardan 7 tanesi kapalı zarf usulü tekliflerini komisyona sunmuş, bazı bankalar ise ihale komisyonuna iştirak dahi etmemişlerdir. İhale tamamen şeffaf bir şekilde devam etmiş, 4 Milli Eğitim çalışanı bir yetkili sendika başkanı ve 7 bankadan 14 kişi toplam 17 kişi huzurunda yapılmıştır. İhaleye en yüksek rakamı veren bankadan başlamak üzere açık artırma usuluyle devam edilmiş, 27. tur neticesinde ihale en yüksek rakamı veren Akbank’a kalmıştır. Ülkemizde Milli Eğitim Müdürlüklerinde yapılan anlaşmalarda ortalama aylık baz da kişi başına düşen tutar 21 ile 28 tl aralığında olup, yapılan bu anlaşma kişi başına 29,16 tl olmuştur. Bu da gösteriyor ki yapılan promosyon anlaşmasında elde edilen sonuç standartların üzerindedir. Çalışanlarımızın menfaatlerine uygun en iyi sonucu aldığına inanan komisyonumuz, promosyon anlaşmasını imzalamıştır.

 

PROMOSYONLAR NASIL DAĞITILIYOR?

Dağıtılacak promosyon miktarı toplamda 1 560 000 TL olup 3 taksit halinde (1 TAKSİT 520 000 TL) verilmesi o an bankadan maaş alan ilgili okulların tüm personelini kapsayacak şekilde kararlaştırılmıştır.İlk taksit olan 520 000 TL 1486 personele 350 şer lira olarak, ikinci taksit 1552 personele 335 er lira olarak, son taksit ise bu yıl 1600 personele dağıtılması gerekirken Rize MEM listede bir okulu unutmuş ve 1580 personele 329,75 Tl olarak dağıtılmıştır. (Unutulan Zehra Usta Özel Eğitim Uygulama Merkezi personeline ait promosyon ücretini de Milli Eğitim Müdürlüğü şubat 2015 itibarıyla ödeneceğini bildirmiştir. Buradaki sorumluluk işveren konumundaki Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir.) Promosyonun dağıtıldığı ay maaş almasa bile yıl içinde tekrar göreve dönecek olan ve doğum izni gibi aylıksız izinde olan çalışanlarımız da promosyonlarını almışlardır.

PROMOSYONLAR NEDEN PEŞİN DEĞİL 3 TAKSİTTE ÖDENİYOR?

Promosyonun üç taksitte ödenmesinin nedenlerinden biri; Milli Eğitim Müdürlüğümüzde her yıl yüzlerce çalışanımızın yer değiştirmesi veya ilk atama olarak ilimize gelmesi nedeniyle; gidecek olan çalışanımızın hak etmeden promosyonun tamamını alması ve gelecek olan arkadaşımızın da aynı bankayla çalışacağından hak edeceği promosyonunu alamaması ve promosyon alabilmek için dava açmak zorunda kalmasıdır. Davaların çoğunluğu da aleyhte sonuçlanmaktadır.

EĞİTİM BİR SEN’İN PROMOSYONLARIN ALIMINA KATKISI VE HAREKET TARZI NEDİR?

Değerli Eğitim Çalışanları;

Bu arada maaş promosyonları konusunda geçmişten bugüne sendikamızın hareket tarzını bilmeyenler varsa şöylece özetleyebiliriz

1- 2006 öncesi maaş promosyonları diye bir şeyden kamu çalışanlarının bilgisi yoktu. Bankaların kendilerini seçme karşılığında promosyon olarak kurumlara verdiği bir imkan varsa bunlar çalışanlar tarafından bilinmiyordu. Çalışanların eline hiçbir şey geçmezken o dönem biz promosyonun %70’inin çalışanların olması ve çalışanlara eşit dağıtılması için mücadele ettik ve sonuç aldık.

2- 2009 da sıra promosyonun %100 ünü almaya gelmişti. Mücadelemizi bunun üzerine kurduk ve promosyonların %100 ünü peşin olarak aldık.

3- 2012 ye geldiğimizde amaç çalışanların mahkemeyle hak arama veya icra takibiyle geri ödeme gibi bir sürece girmeden en üst düzeyde promosyondan istifadesini sağlamaktı. Bu peşin veya taksitli olabilecek seçeneklerden Rize ilimizde taksitle verilen miktar peşinden %30 civarında daha fazla olduğu için ve gelen çalışanların da faydalanması için taksitli ödeme seçeneğini kabul ettik.Ve tamamını çalışanlara verdirdik.

Durum bundan ibaret ve ihale şeffaf yapılmış hatta tüm tutanaklar İl Milli Eğitim Müdürlüğünde iken “kurt dumanlı havayı sever” misali kriz ve bunalım beklentisini kendileri için tek kurtuluş yolu olarak gören bazı zevatın okullarımızda bilgi kirliliği oluşturmaya çalışması; gerek komisyon üyelerini gerekse çalışanlarımız adına bizleri üzmüştür. Başka bankaların peşin 1000-1200-1500 TL verdiklerinden tutunda, paranın bir kısmının gizli anlaşmayla Milli Eğitim Müdürlüğüne verildiğine, anlaşmanın feshedildiğine, falanca ilkokulun daha fazla promosyon aldığına varıncaya kadar, birçok asılsız haberler üretilip yayılmış, çamur atılmaya çalışılmıştır. Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan bazı memur arkadaşların kendilerini öğretmenlerden ayrıştırarak, haklarının öğretmenler lehine gasp edildiğini söylemeleri, bu söylemlerini kurum içinde açıkça konuşmaları kendilerine olan saygınlığı gölgelemiştir. Zira geçtiğimiz yıllarda yapılan promosyon anlaşmalarında maaşı az olana az, çok olana çok promosyon verelim teklifini de zaten maaşları düşük olan memur ve hizmetli arkadaşlarımızı düşünerek kabul etmemiş, tüm çalışanların eşit promosyon almasını sağlamıştık. Bizler her çalışanımızı eğitimin bir paydaşı ve olmazsa olmazı olarak kabul ettik, bunun mücadelesini vermeye de devam edeceğiz. Bu güne kadar hiçbir ayırım yapmadık ve bundan sonra da yapmayacağız. Biz eğitim çalışanlarını bir bütün olarak görüyoruz.

          Diğer taraftan Türk Eğitim Sen Şube başkanı Sayın Celal AKARSU ise iki yıl önce olduğu gibi geçtiğimiz günlerde de basına vermiş olduğu demeçle her zamanki ruh halini bir kez daha göstererek bulanık suda balık avlamak istemektedir. Oysa suyu bulandırmaya çalışan da kendisidir. Zira bizim imza attığımız tüm promosyon ihaleleri şeffaf ve denetime açıktır. Rize ilimizde de eğitim çalışanları adına tüm Türkiye de yapıldığı gibi tamamen genelgelere uygun şekilde gerçekleştirilen rutin bir ihale anlaşmasını gerçekleştirdik. TES sube başkanı 2 yıl önce kalkıp okulları gezerek, basına demeç vererek eğitim çalışanlarını dilekçe vermeye teşvik etmesi anlaşılabilir gibi değildi. Ama Celal Bey yapıyorsa anlaşılabilir, çünkü geçtiğimiz yıllarda 6 lisemizin promosyon anlaşmasını gerçekleştirdiğimizde aynı oyunu o okullarda da oynadı. Arkadaşları dilekçe vermeye zorladılar ama sonuçta bir şey çıkmadı, çıkamazdı da, orada da bir usulsüzlük yoktu. Bu okullarda bir önceki anlaşmayı TES yapmıştı. Toplamda 450-500 TL almışlardı ve 6 aylık taksitlerle dağıtmışlardı. Bizim yaptığımız anlaşmada ise toplamda 900 TL alınmış şimdiki gibi biri peşin olmak üzere üç taksit olarak verilmişti. Bu gün de kalkıp aynı Celal Bey niye bu yıl promosyon ücreti düştü diye demeç verip bağırıyor.

Sayın Celal Bey ve TES yetkilileri; 5 yıl önce de yapmış olduğumuz anlaşmaya itiraz etmişlerdi. Eğitim Bir Sen olarak daha başbakanlığın yüzde yüzü memura dağıtılır genelgesi yayınlanmadan yüzde 90’a kadar promosyonu almanın sözünü almış, sendika olarak yüzde yüzünün alınmasına çalışılırken haber göndermişlerdi, yüzde doksanı kabul edin yoksa onu da elinizden alacaklar. Ama biz direttik ve yüzde yüzünü aldık.

          Yine Sayın Celal AKARSU kendi demecine yaptığı yorumlarında 8 yıl önce ilk promosyonu aldığından bahsediyor. Doğrudur 8 yıl önce yetkili olduğu yıllardı. Promosyonu Milli Eğitim Müdürlüğü almış repo yapmıştı. O zaman Milli Eğitim Müdürlüğü ile sendikalar arasında yapılan toplantıda promosyon konusu açıldığında bir ayakkabı parası verseniz yeter demişti. İkinci promosyon toplantısı yine üç sendika temsilcileri ile yapılmış ve burada da “arkadaşlar çok kızgın 50 TL verirsiniz “ demişti. Biz ise milletvekilleri o yıl promosyon olarak birer laptop almışlarken biz neden 50 TL alalım, eğitim çalışanları milletvekillerinden daha mı zengin itirazında bulunmuştuk. Nihayetinde her sendikadan ayrı ses çıkmasın ve eğitim çalışanları kazansın düşüncesi ile Türk Eğitim Sen ve Eğitim Sen başkanlarını Eğitim Bir Sen Rize Şubemize davet ederek üç sendika aramızda bir protokol imzaladık. Protokolde promosyonun %70’inin personele % 20’sinin Milli Eğitime ve %10’unun ise okullara dağıtılması karar altına alındı, ertesi gün dönemin Milli Eğitim Müdürü ziyaret edilerek bu protokol kendisine verildiğinde bunu bir tehdit olarak algılamıştı. Sonuçta o dönem yetkimiz olmamasına rağmen biz olaya müdahil olarak ve kendi adımızı da kullanmadan üç sendika birlikte yapılmış ama dağıtılmayan bir ihalenin repoda bekleyen parasının çalışanlara dağıtılmasının mücadelesini verdik ve bu mücadeleyi kazandık. 23 Kasım akşamı da üç sendika beraber bir açıklamayla kamuoyuna duyurduk, toplam promosyonun %70’i olan 541 TL çalışanların hesabına yattı. Biz yetkimiz olmadan bunu başardık ama o zaman yetkiliyim diyen sayın Celal bey okullara ödenmesi gereken %10 luk bölümü aktarttırabilmiş mi yoksa hepsini Milli Eğitimin kullanmasına kapalı kapılar ardında seyirci mi kalmış sormak gerekir. Yetkisini yetkili olduğu dönemde bile kullanamayanların bugün içmeden sarhoş olmuş bir edayla ileri geri konuşmalarını da eğitim çalışanlarının ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

         

BANKALARIN PROMOSYON TUTUMLARI

PROMOSYONLAR İLLERE VE YILLARA GÖRE NEDEN FARKLILIK GÖSTERİYOR?

         Tüm bunlara ilaveten kamu çalışanlarımızın bilgisine şu gerçekleri de sunmayı gerekli görüyoruz. Her promosyon ihalesinde farklı meblağ ve sonuçlar çıkabilir. İhalelerin birbiriyle kıyaslanması düz mantık olarak doğru gibi gözükse de aslında doğru değildir. Bankamatikten yanlışlıkla maaş değil de kredi olarak 5 TL çekip yanlış oldu diye hemen iade edeyim deseniz bile bir günlük faiz uygulayan bankalar, promosyonu verirken babasının hayrına vermiyor. Müşteri portföyü, kredi ve hizmet satma durumu, o ildeki işlem yoğunluğu ve şube sayısı gibi bir çok bankacılık hesabı yapıyorlar. Dönem dönem bankaların ekonomik bakış açıları farklı olabiliyor. Bakmayın siz Celal beyin yüksek perdeden konuşmalarına ihaleyi imzaladığımız yıl Bartın MEM de 3 yıllık 808 TL’ye imza atan da kendi sendikası, Bursa’da 3 yıllığına 3 taksitte toplam 866 TL’ye atılan imzaya Türkiye standartlarının üzerinde diyerek övgüler düzen de kendi sendikası ve şube başkanı.

         Sayın Celal Bey yetkili ve etkili olmamızı beğenmediğini belirterek basın açıklaması yaptığı ve okul ziyaretlerinde ileri geri konuştuğu için bu açıklamayı yapsak da aslında bu anlattıklarımızdan anlaşılacağı gibi kimin yetkili olduğunda yetkisini gerektiği gibi kullanıp kullanamadığını da görmekteyiz. Biz yaptığımız işin doğruluğundan emin olduktan sonra birilerinin bir şeyler söyleyip durması çok da önemli değil. Ama olaydan habersiz bazı çalışanların bu tip çamur at izi kalsın tarzı haber ve yorumlardan etkilenmemeleri ve suskunluğumuzu kibre ve suçluluğa yormamaları için bu açıklamaları yapmak lüzumunu hissettik. Üyelerimiz her soru ve sorunlarında bize zaten ulaşıyorlar ama üye olmayanlar da bizi başkalarından değil bizden ve üyelerimizden öğrensinler. Henüz üye olmamış Eğitim çalışanı arkadaşlarım herkesi dinleseler de doğruları görmek ve üye olmak için esas yüreklerinin sesini dinlesinler. İnanıyorum ki yürekleri onları yanıltmayacaktır, yüreklerinin sesi onları bizimle buluşturacaktır.

           Kavga ve çatışma kültüründen beslenenler her ne kadar bu açıklamayı iki yıl önce yaptığımızda bir şey anlamadıkları gibi bugün de yine bir şey anlamayacaklar veya anlamamakta diretecek olsalar da biz bunu onların ruh hallerine verip sağlıklı düşünebilmeleri için Rabbimizden onlara akl-ı selim dilerken, aklı selim sahibi tüm eğitim çalışanlarımıza ve ilimize yeni gelip promosyonla ilgili bilgisi olmayan üyelerimize de bu açıklamaları yapmayı bir borç biliyoruz.

           Kamuoyuna saygılarımızla.

 

     Hüseyin KOCAMAN                                                     Seyfettin AFACANLAR

Eğitim Bir Sen Rize Şube Bsn.Yay.Sekr.                    Eğitim Bir Sen Rize Şube Başkanı


Önceki Haber 
Sonraki Haber

Yorumlar

 1. 0 0
  {usertitle}

  mehmet

   15 Şubat 2015 22:30
       

  Başkan, kimi iş yapar kimi çamur atar,

  Kimileri vatan için nutuk atar kimi de emek harcar!

  Sizinleyiz, devam başkan.

Yorum Yapın