ÇAYKUR İÇİN SEVİNDİRİCİ YENİ PAZAR KAPISI


 

Mecliste, 18. Ocak 2019 tarihi ve 7161 sayılı torba yasanın 29. maddesinde 4734 sayılı kanuna tabii,

ÇAYKUR’un çay satışı kamu ihale kurumu geçici 3’cu maddesince muaf tutulmuştur kararı, Rize’de sevinçle

karşılandı.

ÇAYKUR’un çay satışlarıyla ilgili hükümetin kanunlaştırdığı bu kanun maddesi yaş çay tarımının yapıldığı,

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’da çay üreticileri ve Çaykur çalışanları tarafından sevinçle karşılandı.

ÇAYKUR’un kamu kuruluşlarına ihalesiz gerçekleştireceği kuru çay satışıyla ilgili kanunlaşan bu maddeyle

ilgili konuşan, Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya ALİM; “7161 sayılı kanunu ile kamu ihale kanunun

3’uncu maddesinde yapılan değişikle TBMM’de, 17.01.2019 tarihinde kabul edilen, Vergi Kanunları ile

bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde yapılan değişiklikle, Madde 29/ 4.1.2002 tarihli ve 4734

sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine “et ve et ürünleri için Et ve

Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çay ve çay ürünleri için Çay

İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, faaliyet alanındaki mal ve hizmetler için Uluslararası Sağlık Hizmetleri

Anonim Şirketinden,” ibaresi ve fıkraya (y) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklendi.

Böylece kamu kurumlarının çay alımları için ihale yapılmasına gerek kalmamıştır. DMO, Et Süt Kurum,

TSK, Hastaneler, Okul Yurtları, Belediyeler, Sosyal Yardım Kuruluşları vs. gibi kurumlarda olduğu gibi,

bundan böyle Çaykur2da ihale yapmaksızın gereksiz mevzuat ve zaman harcamadan çay satışı

yapacaktır. Kanun 81 ilin Valiliğine, Bakanlıklara, Resmi Kamu kuruluşlarına yazı yazılmıştır. Çaykur için

geniş bir pazarın açılması teşekkülümüzde ve bölgemizde çay tarımı yapan binlerce üreticimiz tarafından

sevinçle karşılanmıştır.” dedi. HABER: BAYRAM ALİ KAVALCI


Önceki Haber 
Sonraki Haber

Yorum Yapın

Yorumlar