BU TARİHİ KAÇIRMAYIN !!


 

BU TARİHİ KAÇIRMAYIN !!

                      TORBA YASADAN YARARLANACAK
                     VERGİ, SSK VE BAĞ-KUR BORÇLULARI  
              
11.09.2014  tarihli Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ( TORBA YASA ) yararlanacaklar vergi borçluları ile belediyelere borçlu olanlar için müracaat son günü 01.12.2014, SGK borçu olanların müracaat son günü ise 31.12.2014 tarihinin olduğunu söyledi. Yasa ile ilgili açıklamalarda bulunan Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Muammer BERBEROĞLU kanunun getirdiği kolaylıklar hakkında bilgiler verdi.

Kanun 30.04.2014 tarihinden önceki dönemlere ait beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2013 takvim yılına ait gelir vergisi 2. taksiti ile motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksiti hariç ) ve sigorta prim borçlarına 36 aya kadar ödeme kolaylığı sağlamaktadır.Torba yasa spor kulüplerine 42 taksitle 84 ayda ödeme kolaylığı getirirken Belediyelere 36 taksitle 72 ayda ödeme kolaylığı sağlamaktadır.

6552 sayılı Kanunla getirilen düzenleme ile limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları ile anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakların, 4b kapsamında sigortalılıklarının başlama ve bitiş tarihlerinin süresi içinde vermeyenler 11.12.2014 tarihine kadar bildirilmesi halinde yasal süre içinde bildirilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellef şirketlerin 31.12.2013 tarihili düzenledikleri bilançolarında yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasalarındaki para ile ortakların şirketten çektikleri paralara, yüzde 3 vergi ödenerek sıfırlanması sağlanmıştır. Emekli olup kendi adına çalışanlar, limited şirket ortakları ile Anonim şirket yönetim kurulu üyesi olanların emekli aylıklarından kesilmeyen SGDP prim borçlarına ödeme kolaylığı getirildi.

Belediyelere su, çevre temizlik , emlak borcu olanlar torba yasa kanunundan yararlanabilecekler.Doğum yapan Bağ-Kur sigortalısı ve Emekli Sandığı iştirakçisi kadınlara borçlanarak erken emeklilik, doğum borçlanması yapabilecek çocuk sayısı 3 ‘e çıkarıldı, çocuğu olmayan kadınlara tüp bebek kolaylığı sağlanmaktadır. Evde çalışan temizlikçi kadınlara sigortalılık kolaylığı sağlanmaktadır. 10 kişiden az işçi çalıştırılan az tehlikeli işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu aranmayacak. Sigara ile ilgili cezalar hariç 120 TL kadar olan idari para cezalarına af geliyor.

Uzun süredir tartışılan Kamuda çalışan taşeron işçilerin kıdem tazminatı bu kanunla düzenlendi. Soma faciasında hayatını kaybeden işçiler ve ailelerine maaş bağlanması kanunla düzenlendi. TOOB ve TESK’e borçlu üyeler ödenmesi gereken borcun toplam tutarın birinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde, ödenmesi gereken tutardan %10 oranında indirim yapılıyor. TÜRMOB ve diğer oda üyelerinin  borçlarına da ödeme kolaylığı getirildi.

Vergi SGK prim borçlarının aslına indirim yapılmıyor. Birikmiş  gecikme faiz ve gecikme zamları siliniyor. Silinen cezalar yerine enflasyon (Yİ-ÜFE) oranında faiz hesaplanarak ödeme kolaylığı sağlanıyor. Buda birikmiş borçların 2/3 ile ¾ hatta daha fazlası siliniyor. İsteyenler 12, 18, 24 ve 36 aya kadar iki ayda bir ödeme şartı ile vade yapılabiliyor. Vergi daireleri 31.12.2007 tarihinden önceki dönemlere ait olup 11.09.2014 tarihine kadar ödenmemiş 50 TL aşmayan asil alacaklar ile 100 TL kadar gecikme cezalarını siliyor. SGK 31.12.2013 öncesi döneme ait sigorta prim, işsizlik sigortası primi, SGDP ve idari para cezası borç asılları toplamı 100 TL aşmayan aslı alacaklar ve tutarına bakılmaksızın bu asılların gecikme cezası ve gecikme zamları siliniyor.

Vergi aslına bağlı olan cezalara af yok.Vergi aslına bağlı olmayan cezalara % 50 indirim getirildi.SGK idari para cezaları 30.04.2014 tarihine kadar işlenen fiilere ilişkin olup 11.09.2014 tarihine kadar ödenmemiş olan idari para cezası asıllarına % 50 indirim yapılacak.

Kanundan yararlanmak isteyen vergi borçluları ile belediyelere borcu olanlar 01.12.2014 tarihine kadar borçlu bulundukları vergi dairelerine ve belediyelere  dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. SGK prim borçluları, borçlu olduğu SGK müdürlüklerine 31.12.2014 tarihine kadar dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. BERBEROĞLU borçlu vergi mükellefleri, işverenler, SGDP ödemesi gereken emekliler  mutlaka kanunda belirtilen sürelerde başvurmaları gerektiğini söyledi.


Önceki Haber 
Sonraki Haber

Yorumlar

Yorum Yapın