İşte Torba Kanun, İşte Getirdikleri!


 

11.09.2014 29116 Mükerrer  tarihli Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ( TORBA YASA ) ile ilgili açıklamalarda bulunan Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Muammer BERBEROĞLU kanunun getirdiği kolaylıklar hakkında bilgiler verdi.

Kanun 30.04.2014 tarihinden önceki dönemlere ait beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2013 takvim yılına ait gelir vergisi 2. taksiti ile motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksiti hariç ) ve sigorta prim borçlarına 36 aya kadar ödeme kolaylığı sağlamaktadır.Ayrıca bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellef şirketlerin 31.12.2013 tarihili düzenledikleri bilançolarında yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasalarındaki para ile ortakların şirketten çektikleri paralara, yüzde 3 vergi ödenerek sıfırlanması sağlanmıştır.Emekli olup kendi adına çalışanlar, limited şirket ortakları ile Anonim şirket yönetim kurulu üyesi olanların emekli aylıklarından kesilmeyen SGDP prim borçlarına ödeme kolaylığı getirildi. Türkiye Elektrik Kurumu (TEDAŞ) ‘a ait veya özelleşen şirkete borçlu olanlar, Belediyelere su, çevre temizlik ,emlak borcu olanlar kanundaki haklardan yararlanabilecekler.Doğum yapan Bağ-Kur sigortalısı ve Emekli Sandığı iştirakçisi kadınlara borçlanarak erken emeklilik, doğum borçlanması yapabilecek çocuk sayısı 3 çıkırılmakta, çocuğu olmayan kadınlara tüp bebek kolaylığı sağlanmaktadır. Evde çalışan temizlikçi kadınlara sigortalılık kolaylığı sağlanmaktadır. 10 kişiden az işçi çalıştırılan az tehlikeli işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu aranmayacak. Sigara ile ilgili cezalar hariç 120 TL kadar olan idari para cezalarına af geliyor. Uzun süredir tartışılan Kamuda çalışan taşeron işçilerin kıdem tazminatı bu kanunla düzenlendi. Soma faciasında hayatını kaybeden işçiler ve ailelerine maaş bağlanması kanunla düzenlendi.TÜRMOB, TOOB, TESK ve diğer oda üyelerin borçlarına ödeme kolaylığı getirildi.

Vergi SGK prim borçlarının aslına indirim yapılmıyor.Birikmiş  gecikme faiz ve gecikme zamları siliniyor. Silinen cezalar yerine enflasyon (Yİ-ÜFE) oranında faiz hesaplanarak ödeme kolaylığı sağlanıyor.Buda birikmiş borçların 2/3 ile ¾ hatta daha fazlası siliniyor. İsteyenler 12, 18, 24 ve 36 aya kadar iki ayda bir ödeme şartı ile vade yapılabiliyor.

Vergi aslına bağlı olan cezalara af yok.Vergi aslına bağlı olmayan cezalara % 50 indirim getirildi.SGK idari para cezaları 30.04.2014 tarihine kadar işlenen fiilere ilişkin olup 11.09.2014 tarihine kadar ödenmemiş olan idari para cezası asıllarına % 50 indirim yapılacak.

Kanundan yararlanmak isteyen Vergi borçluları 2014/ Ekim-Kasım aylarında başvurmaları gerekmektedir. SGK prim borçluların 2014/ Ekim-Aralık aylarında başvurmaları gerekmektedir. BERBEROĞLU borçlu vergi mükellefleri, işverenler, SGDP ödemesi gereken emekliler  mutlaka kanunda belirtilen sürelerde başvurmaları gerektiğini söyledi.


Önceki Haber 
Sonraki Haber

Yorumlar

 1. 0 0
  {usertitle}

  mehmet kılınç

   27 Kasım 2014 22:03
       

  EŞİM 1952 DOĞUMLU ,1885 YILINDA BAĞKURLUYDU 1 YIL 11 AY BAĞKURLU PRİMİ ÖDEDİ. SONRA AYRILMAK ZORUNDA KALDI. ŞİMDİ PRİM BORCUNU ÖDERSE EMEKLİ OLABİLİRMİ. 

Yorum Yapın