TORBA YASADAN YARARLANACAKLAR BU TARİHİ KAÇIRMAYIN


TORBA YASADAN YARARLANACAKLAR

                                   BU TARİHİ KAÇIRMAYIN

 

 

            

6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ( TORBA YASA ) yararlanacaklar vergi borçluları ile belediyelere borçlu olanlar için müracaat son günü 31.12.2014, SGK borcu olanların müracaat son günü ise 02.02.2015 tarihinin olduğunu söyledi. Yasa ile ilgili açıklamalarda bulunan Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Muammer BERBEROĞLU kanunun getirdiği kolaylıklar hakkında bilgiler verdi.

 

Kanun 30.04.2014 tarihinden önceki dönemlere ait beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2013 takvim yılına ait gelir vergisi 2. taksiti ile motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksiti hariç ) ve sigorta prim borçlarına 12,18,24 ve 36 aya kadar ödeme kolaylığı sağlamaktadır.

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellef şirketlerin 31.12.2013 tarihili düzenledikleri bilançolarında yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasalarındaki para ile ortakların şirketten çektikleri paralara, yüzde 3 vergi ödenerek sıfırlanması sağlanmıştır.

 

Emekli olup kendi adına çalışanlar, limited şirket ortakları ile Anonim şirket yönetim kurulu üyesi olanların emekli aylıklarından kesilmeyen SGDP prim borçlarına ödeme kolaylığı getirildi.Belediyelere su, çevre temizlik ,emlak borcu olanlar torba yasa kanunundan yararlanabilecekler. Sigara ile ilgili cezalar hariç 120 TL kadar olan idari para cezalarına af geliyor.

 

Vergi SGK prim borçlarının aslına indirim yapılmıyor.Birikmiş gecikme faiz ve gecikme zamları siliniyor. Silinen cezalar yerine enflasyon (Yİ-ÜFE) oranında faiz hesaplanarak ödeme kolaylığı sağlanıyor. Vergi daireleri 31.12.2007 tarihinden önceki dönemlere ait olup 11.09.2014 tarihine kadar ödenmemiş 50 TL aşmayan asil alacaklar ile 100 TL kadar gecikme cezalarını siliyor. SGK 31.12.2013 öncesi döneme ait sigorta prim, işsizlik sigortası primi, SGDP ve idari para cezası borç asılları toplamı 100 TL aşmayan aslı alacaklar ve tutarına bakılmaksızın bu asılların gecikme cezası ve gecikme zamları siliniyor.

 

Vergi aslına bağlı olan cezalara af yok.Vergi aslına bağlı olmayan cezalara % 50 indirim getirildi.SGK idari para cezaları 30.04.2014 tarihine kadar işlenen fiilere ilişkin olup 11.09.2014 tarihine kadar ödenmemiş olan idari para cezası asıllarına % 50 indirim yapılacak.

 

 

Kanundan yararlanmak isteyen vergi borçluları ile belediyelere borcu olanların başvuru süresi 31.12.2014 tarihine kadar, ilk taksit ödeme süresinin 02.02.2015 tarihinde sona ermektedir. SGK prim borçlularının  başvuru süresi 02.02.2015, ilk taksit ödeme süresi 02.03.2015 tarihinde sona ermektedir. Araçlarının fenni muayenelerini süresinde yaptırmayanlar 30.06.2015 tarihine kadar yaptırmaları gerekmektedir. BERBEROĞLU borçlu vergi mükellefleri, işverenler, SGDP ödemesi gereken emekliler mutlaka kanunda belirtilen sürelerde başvurmaları gerektiğini söyledi.

 


Önceki Haber 
Sonraki Haber

Yorumlar

Yorum Yapın