AVCI; LOJİSTİK MERKEZ HAYIRLI OLSUN...


 


AK PARTİ RİZE MİLLETVEKİLİ MUHAMMED AVCI

Sosyal medya hesabı üzerinden “Hayırlı olsun!” başlığıyla yaptığı paylaşımda “Lojistik merkez imar planı kesinleşmiş olup bir yazı ile valiliğimize bildirilmiştir. Kesinleşen bu plandan sonra Rize lojistik merkezi fotoğraflarda görüldüğü şekliyle uygulamaya geçecektir. İlimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun.” Dedi.

Avcı’nın paylaştığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Y. Erdal Kayapınar tarafından Rize Valiliği’ne gönderilen kesinleşmiş yazıda; “Rize ili, İyidere ilçesi sınırları içerisinde Bakanlık Makamı’nın 06.03.2014 gün ve 3761 sayılı Olur’u ile onaylanan Karadeniz Sahil Yolu, İyidere şehir geçişi imar planları ile bu planın deniz tarafında, mülga Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yaptırılacak olan Lojistik Limana (Konteyner, Genel Kargo ve Ro Ro limanı) ilişkin hazırlanan ve ilgi (a) yazı ve ekleri ile Bakanlığımıza iletilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli ilave ve değişiklik Nazım ve Uygulama İmar Planı teklifi 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı kıyı Kanununun 7. Maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylanmış olup, ilgi (b) yazımız ile onaylı planlar ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmiştir.

İlgi (c) yazı ve eklerinde, söz konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli ilave ve değişiklik Nazım ve Uygulama İmar Planının 30 (otuz) gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarıldığı ve askı süresi içerisinde 1 itirazda bulunulduğu bildirilerek askı tutanakları ve ilgi (c) yazı eki itirazın bir örneği Bakanlığımıza iletilmiş olup, yapılan değerlendirme neticesinde bahse konu itiraz Bakanlığımızca uygun görülmemiştir.

Bu çerçevede söz konusu imar planı değişikliğinin kesinleştiği ve planlara ilişkin uygulamaya dair işlemlere başlanabileceği hususunda bilgilerinize arz ve rica ederim.” ifadeleri kullanıldı.

 


Önceki Haber 

Yorum Yapın

Yorumlar