Muhasebe Haftası kutlanıyor


Muhasebe Haftası kutlanıyor

 

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart,Muhasebe Haftası olarak kutlanmaktadır.

13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe giren 3568 sayılı Meslek Yasası ile 105 bini aşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir, ülke genelinde faaliyet göstermektedir. 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 8 Yeminli Mali Müşavir Odası da TÜRMOB çatısı altında hizmet vermektedir.

 Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Fuat ÇAKMAKÇI , Muhasebe Haftası dolayısı ile yayınladığı mesajda, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerinin, ülke ekonomisine ve işletmelere kattığı değerin altını çizdi.

Başkan ÇAKMAKÇI , “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler üreten, çalışan, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalışıyor. Ülkemiz ve işletmelerimizin gelişimi için çalışan, ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesinde hizmet sunan bir meslek oluşturduk.

27 yıl önce yasal statüsüne kavuşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleği, kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu haline gelmiştir. Kaliteli hizmet sunarak, güvenilir işletme danışmanlığı vizyonumuzla ülkemize ve işletmelerimize hizmet ediyoruz.

Odamız bir meslek kuruluşu  olarak, başta Serbest Muhasebeci Mali Müşavir meslektaşlarımıza karşı sorumludur. Ancak kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olmamız sebebiyle, toplumsal sorumluluklarımız da bulunmaktadır.

Toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği olarak çağdaş dünyadaki ekonomi ve iş dünyasıyla ilgili gelişmeleri izliyor; yapıcı görüş ve düşüncelerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Hazırladığımız raporlarla, bir paydaş olarak ekonomimizin daha güçlü gelişmesine ve iş dünyasının küresel dünyayla yerini güçlendirmesine katkı sunuyoruz. " dedi .

Başkan ÇAKMAKÇI açıklamalarına şöyle devam etti.

Çözüm sunmaya yönelik bir bakış açısı ile sorunları gündeme getiriyoruz. Ayrıca ilimizdeki tüm platformlarda ilimizin sorunları ve çözüm önerileri noktasında önemli katkılarımız bulunmaktadır.

Üyelerimizin yoğun iş dönemlerinde  beyanname gönderme sürelerinin uzatılması konusundaki taleplerini ilgili mercilere ulaştırıyor ve  genellikle taleplerimize olumlu cevap alıyoruz.   Ancak, süre uzatımlarının beklenilen amaca hizmet edebilmesi için, sürenin son gününden birkaç gün evvel yapılması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili düzenlemelerin erken sürede yapılması, meslek mensuplarımızın iş motivasyonlarını  artıracağı ve hizmetin en az hata ile yerine getirileceğini düşünmekteyiz.

3568 sayılı Kanun’un 2/A-a maddesi uyarınca, meslek mensuplarının asli görev ve yetkileri içerisinde yer alan beyanname düzenleme ve gönderme işinin, mali ve cezai sorumluluğu bulunmayan meslek ve esnaf odalarına verilmesi yerinde değildir.  Gerek 31 numaralı VUK Sirküleri’nde gerekse 1 sıra nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nde işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin beyannamelerinin 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre kurulmuş meslek odaları ve birlikleri tarafından da gönderilebileceği düzenlenmesi doğru bir uygulama olmayacaktır.

Bu çerçevede, gerekli düzenlemelerin yapılması ve beyanname düzenleme ve gönderme yetkisinin sadece meslek mensuplarımıza verilmesi gerekmektedir.

 

Vergi Usul Kanunu’nun 153/A maddesinde, kaçakçılık fiiline iştiraki kesinleşen meslek mensuplarının 3 yıl süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkonulacağı, bu disiplin cezasının 3568 sayılı Kanun’da belirtilen usul ve esaslara göre tatbik edilip uygulanacağı düzenlenmiştir.

 

Ancak, 478 numaralı VUK Genel Tebliği’nde, meslek mensubunun iştirak fiilinin kesinleşmesi halinde, ilgili Oda tarafından beş iş günü içerisinde meslek mensubuna üç yıl süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verileceği düzenlenmiştir. Bu düzenleme, Anayasa’nın 129. maddesine, Vergi Usul Kanunu’nun 153/A maddesine ve 3568 sayılı Kanunu’na aykırıdır. Bu kapsamda 478 numaralı VUK Genel Tebliği’nin ilgili bölümünün düzeltilmesi gerekmektedir.

 

  • Beyanname imzalatma zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan mükelleflerin beyannamelerinin de imzalatma kapsamına dahil edilmesi.
  • Kurumlar arası bilgi paylaşımının yetersizliği ile ilgili sorunların çözümü için, kurumlar arasında ortak bilgi havuzunun oluşturulması.
  • Düzeltme amacıyla verilen Ba-Bs formları için özel usulsüzlük cezası uygulanmaması.
  • Meslek mensuplarına yüklenilen müteselsil sorumluluk hükümlerinin yeniden gözden geçirilmesi.
  • Mücbir sebep hallerine meslek mensupları ile ilgili düzenleme yapılması gibi konular İvedi Çözüm Bekleyen Diğer Sorunlarımızdır.

 

Toplumdaki defter tutan ve beyanname veren iş insanı algısını değiştirerek, verdiğimiz hizmetlerin mali danışmanlık ve denetim çerçevesinde güvenilir işletme danışmanı misyonuyla ekonomimizin önemli bir paydaşı olduğumuzu daha çok hissettirmek istiyoruz. Bu yönde kurumsallaşarak, iş kalitesini arttıran, eğitimle gelişen bir meslek olarak geleceğe hazırlanıyoruz.

Hazine ile mükellef arasında köprü görevi gören, ülkemizin güçlü ekonomisi için güçlü bir mali müşavirlik kurumunun varlığına inanan Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğimizi iş dünyamıza ve ülkemize değer katarak geliştireceğiz, yarınları umutla şekillendireceğiz.

  Hafta etkinliklerinde ilgili kurumlar ziyaret edilerek mesleğimizin önemi anlatılmaya çalışılacaktır. Ayrıca birlik ve beraberlik adına meslek mensubu arkadaşlarla çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenecektir.

Bu inançla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir meslektaşlarımızın Muhasebe Haftasını kutluyor, ülkemiz ve meslektaşlarımız için daha aydınlık günler diliyorum.


Önceki Haber 
Sonraki Haber

Yorumlar

Yorum Yapın