Türkiye'de Bir İlk Rize'de Gerçekleşti


Rize Merkez Taşçıoğlu Camii'nin iki tonluk kürsüsü taşındı

 
Rize Merkez Taşçıoğlu Camii'nin iki tonluk mermer kürsüsü ön tarafa nakledildi.

Konu hakkında bilgi veren Merkez Taşçıoğlu Camii İmam Hatibi Mustekim Kaba " Camilerde Hutbenin yüksekçe bir yerde okunması sünnettir. Vaaz kürsüsünün de, bu sünnet ölçü alınarak sonradan örf haline geldiği görülüyor. Vaaz kürsüsü hutbe makamından ayrı olarak düzenlenen bir ders ve nasihat kürsüsüdür. Dolayısıyla camilerde kürsünün ön tarafta cemaate hakim noktada olmasının amacı ise, cemaate doğrudan vaaz edebilmenin, bilgi birikimini paylaşabilmenin ve birebir göz temasıyla iletişim kurarak cemaatine hitap eden ve neticede cemaatle bütünleşmenin sağlanmasıdır."dedi.

 

 

Kaba, kürsünün taşınma işlemi 12 MAYIS 2017 Cuma 22.00 'da başlayıp gece yarısı 03.00 da başarıyla tamamlanmıştır. Emeği geçen başta sanayi eşrafından Faik Hacıfazlıoğlu ustamıza, esnafımıza ve hocalarımıza  şükranlarımızı sunuyoruz. Allah c.c. hepsinden razı olsun.dedi.

Taşçıoğlu Camii'nin tarihçesi hakkında bilgi veren İmam Hatip Adem Erkan; Rize Merkez Yeniköy mahallesinde yer alan camimiz yıkılıp yenilenen camilerden biri­sidir. İlk cami 18. yüzyılın başlarında Cezayirli Kaptan Ali Paşa tarafından yaptırılmıştı. Bugünkü caminin inşaatına 1979 yılında başlanmış ve uzun sürmüştür. Üç katlı olarak inşa edilmiştir. İki katı Kur’an Kursu olarak kullanılmaktadır. Caminin ana kubbesi sekiz sütun üzerine oturmakta, yanlarda çeyrek kubbelerle çevrilmiş bulunmaktadır.

İlk cami H. 1126-1131/M. 1714-1718 tarihleri arasında yaptırılmıştır. Bu caminin mimari özellikleri hakkında bilgimiz yoktur. Büyük bir ihtimalle kırma çatılı bir yapıydı. Bu caminin H. 1250/M. 1834 yılında onarıldığını biliyoruz. 20. yüzyılın baş­larında camiye Taşçıoğlu adlı bir hayırsever tarafından bir kı­sım ilave edilerek onartılmış, bundan sonra da cami Taşçıoğlu Camii olarak anılmıştır. Caminin 1940 yılında yeniden onarıldığı bilinmektedir.

Bu son cami, bugünkü yapı gibi arazinin eğiminden dola­yı cephesinde dükkânlara sahipti. Muntazam kesme taş duvar­lı, kırma çatılı bir yapıydı. Camiye kuzey, doğu ve batıdan oval merdivenli kapılarla giriliyordu. Giriş bölümünde bir mahfili vardı. Bu kısmın cephesi bağdadi olarak inşa edilmişti.

Harimde düz tavanlı örtüyü iki ahşap sütun taşıyordu. Harim yanlarda düz lentolu, güney cephesinde yuvarlak ke­merli pencerelerle aydınlanıyordu. Kuzeybatı köşesindeki mi­naresine içten çıkılmaktaydı.(Bu bilgiler N. Tarhan tarafından düzenlenen Eski Eser fişinden alınmıştır.

Bu cami Gayrı Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Kurulu tarafından koruma altına alınmış olmasına rağmen cami yap­tırma derneğince 1978 Mayısının ilk haftasında yıktırılmış, da­ha sonra bugünkü caminin yapımına başlanmıştır.

Taşçıoğlu Camii Müezzin Kayyımı Serdar Erkan ise; "18. yüzyılın başlarında Cezayirli Kaptan Ali Paşa tarafından yaptırılan ilk caminin Büyük bir şans eseri olarak kitabesi günümüze gelmiştir."dedi.

Cezayirli Ali Paşa'ya Mevla'dan olup ihsan

Bu cami-i şerif-i eyledi bu mevzie bina

İbadet eyleyip Kur'an okundukça bu camide

Bunun banisine hak devlet-i dâreyin ide i'tâ

Hatalardan belâlardan anı daim emin etsin

Bi hakk-ı sure-i Tâhâ bihakk-ı leyletü'l-esrâ

Dahi dünya ve ukbada kazayadan masun etsin

Şunun hakkı ki halk oldu anınçün mekteb-i mina

Buna beş vakt ile dedim Salahi hoş güzel tarih

Aceb âli ibadet-gâh olmuş bi bedel bu câ 1126/1131


Önceki Haber 
Sonraki Haber

Yorum Yapın

Yorumlar